Cookies

Denna webbplats använder cookies för att ge dig en bra användarupplevelse. Genom att använda Vont godkänner du vårt användande av cookies.

Genom att acceptera cookies samtycker jag till Vonts integritetspolicy och köpvillkor.

18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

logo

0

Varukorg (0)

Ingen produkt i varukorgen.

Totalt
£NaN+ £NaN Frakt

Spendera £NaN till för gratis frakt!

Köpvillkor

Denna sida (inklusive de dokument som hänvisas till på webbplatsen) anger användarvillkoren enligt vilka du kan använda vår webbplats som finns på www.vont.se (vår webbplats), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du avstå från att använda vår webbplats.

 1. INFORMATION OM OSS

[www.vont.se är en webbplats som drivs av VONT AB. Vi är ett aktiebolag registrerat i Stockholm, Sverige under org nr: 559224-1649. Vårt VAT-nummer är SE559224164901.]

 1. ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS

2.1 När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i dessa användarvillkor.

2.2 Du måste vara 18 år eller äldre för att använda vår webbplats och våra tjänster.

2.3 Att tillträda vår webbplats är tillåtet tills vidare och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka (tillfälligt eller permanent) eller ändra tjänsten på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi är inte ansvariga för det fall vår webbplats av någon anledning inte kan tillhandahållas vid något tillfälle eller under någon period.

2.4 Från tid till annan, kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats, både till användare som har registrerat sig hos oss och till gästanvändare.

2.5 Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som krävs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att alla personer som går in på vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa villkor och att de följer dem.

 1. REGISTRERING OCH DELNING AV INFORMATION

3.1 Du kan registrera eller i övrigt tillhandahålla oss dina uppgifter för att kunna genomföra ett köp på vår webbplats, få ytterligare information och ta del av tjänster för registrerade användare och/eller få tillgång till vissa delar av vår webbplats som är begränsad till registrerade användare. När du registrerar dig eller på annat sätt delar din information med oss får du inte uppge några falska uppgifter eller uppge någon annan persons uppgifter.

3.2 Genom att registrera dig på vår webbplats, godkänner du följande;

3.2.1 ditt konto och lösenord är dina personliga uppgifter och får inte användas av någon annan för att få tillträde till vår webbplats;

3.2.2 du kommer att vara ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten avseende ditt användarnamn, lösenord och övrig information som du väljer att dela med oss, eller tillhandahålls, som en del av våra säkerhetsprocesser. Du ska inte dela eller avslöja sådan information med någon tredje part eller göra någonting som skulle kunna medföra att någon annan får tillgång till ditt konto och/eller tjänster för registrerade användare;

3.2.3 du ska kontakta oss omgående om du får vetskap om obehörigt användande av ditt konto eller lösenord;

3.2.4 du ska meddela oss omedelbart vid ändring av dina uppgifter genom att kontakta vår kundservice på: info@vont.se.

3.2.5 Vi kan komma att använda din kontoinformation för att bistå dig med ytterligare information och/eller tjänster för registrerade användare i enlighet med vår integritetspolicy.

 1. AVSLUT OCH/ELLER UPPSÄGNING AV REGISTRERING

4.1 Om du önskar avsluta ditt registrerade konto, kan du när som helst avsluta det genom att skicka ett e-post till: info@vont.se.

4.2 Vi reserverar oss rättigheten att avsluta ditt registrerade konto när som helst om du inte följer bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller av något annat skäl, efter eget gottfinnande.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Vi äger eller är licenstagare till samtliga immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsningar, all upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken, servicemärken, handels- och företagshemligheter, know-how, firma- och domännamn, rättigheter för goodwill eller rättigheter vid varumärkesintrång (eng. sue for passing off), rättigheter i konfidentiell information och alla övriga immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inkluderar alla ansökningar om och förnyelser eller utökningar av sådana rättigheter, och alla liknande och likvärdiga rättigheter eller former av skydd i någon del av världen) på vår webbplats och allt material som publiceras på webbplatsen. Dessa rättigheter är skyddade av lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

BAKGRUND

När du beställer någon av våra produkter eller koder för produktprover via www.vont.se (”Webbplatsen”) ingår du ett avtal med VONT AB, org.nr 559224-1649 Stockholm, Sverige (”Vont”, ”vi” eller ”oss”).

Dessa villkor (”Villkoren”), inklusive all information och alla dokument som dessa Villkor hänvisar till, reglerar det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och Vont när du genomför köp och/eller beställningar av produkter och/eller koder till produktprover via Webbplatsen. Försäkra dig om att du har läst Villkoren noggrant innan du genomför ett köp eller en beställning via Webbplatsen.

När du genomför ett köp eller en beställning via Webbplatsen kommer vi att få tillgång till de personuppgifter som du väljer att lämna eller som i övrigt krävs för att ditt köp eller din beställning ska kunna genomföras. Hur vi behandlar personuppgifter anges i mer detalj i vår vid var tid gällande integritetspolicy. Vänligen se vår cookiepolicy för information om vilka typer av cookies vi använder på webbplatsen, syftet med varför vi använder varje cookie, hur du kan inaktivera användningen av cookies och konsekvenserna av att göra det.

 1. INLEDNING

1.1. Godkännande av dessa Villkor: När du genomför en beställning via vår Webbplats accepterar du dessa Villkor.

1.2. Behörighet: För att kunna köpa produkter eller beställa koder för produktprover via Webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre och ha en registrerad postadress i Sverige.

1.3. Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan: Eftersom dessa Villkor kan komma att ändras löpande bör du läsa igenom Villkoren i samband med varje beställning du gör för att säkerställa att du är medveten om de Villkor som gäller vid tidpunkten för din beställning.

1.4. Villkor för användning av Webbplatsen: Ditt besök och din användning av Webbplatsen regleras av våra separata villkor för användning av Webbplatsen, tillgängliga här. Vänligen läs dessa eftersom de innehåller viktiga villkor som gäller när du besöker denna Webbplats.

 1. VÅRA PRODUKTER

2.1. Produkternas huvudsakliga egenskaper: Detaljerad information om våra produkter anges i anslutning till produkterna såsom de presenteras på Webbplatsen. Observera att bilder på produkter och förpackningar på Webbplatsen endast är avsedda för illustrativa ändamål. Små variationer kan därför förekomma mellan den levererade produkten och/eller förpackningen, och bilden av produkten och/eller förpackningen som finns på Webbplatsen.

2.2. Vi säljer nikotinprodukter: Våra produkter och våra produktprover innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

 1. KÖP OCH BESTÄLLNINGAR

3.1. Behörighet: Vi accepterar endast köp och beställningar från personer som är 18 år eller äldre. I början av köp-/beställningsprocessen kommer du att bli ombedd att verifiera din ålder genom en onlinetjänst. När denna verifikation har slutförts kommer du att kunna fylla i beställningsformuläret och/eller slutföra ditt köp.

 1. PRIS OCH BETALNING

4.1. Produkternas pris: Pris på produkterna framgår av informationen på Webbplatsen. Alla priser på Webbplatsen presenteras i svenska kronor (SEK) och inkluderar, om inte annat anges, samtliga skatter och avgifter.

4.2. Accepterade betalningssätt: Du kan välja att betala ditt köp genom kortbetalning (VISA eller MasterCard) Klarna eller via Paypal.

4.3. Särskild information om PayPal: Vid betalningar via PayPal kan du välja att antingen finansiera din betalning genom ditt PayPal-saldo eller genom det betal- eller kreditkort som du har kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information, se www.paypal.se.

 1. LEVERANSVILLKOR

5.1. Du kommer att få tillgång till information om förväntat leveransdatum eller förväntat antal dagar för leverans innan du slutför din beställning.

5.2. Kostnader för leverans: Om inte annat anges på Webbplatsen i samband med din beställning kommer dina beställda produkter att levereras kostnadsfritt.

5.3. Hur dina produkter levereras: Beställda produkter levereras antingen till den adress som du har angett i samband med din beställning eller till ditt närmaste postombud, beroende på omfattningen av din beställning.

5.4. Begränsningar för leverans: Vi levererar endast produkter till registrerade postadresser eller postombud inom Sverige.

 1. REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

6.1. Reklamationer: I händelse av att produkten som levereras till dig är skadad eller felaktig har du som konsument rätt att reklamera din köpta produkt inom 14 dagar efter det att du har tagit emot produkten. Om du upptäcker att din köpta produkt är skadad eller felaktig ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna som det hänvisas till i punkt 9 (Kontakt) i dessa Villkor. Vi kommer att förse dig med en adress för att returnera produkten i originalförpackning till oss utan kostnad. Vi strävar efter att så långt som möjligt lösa eventuella reklamationer inom fjorton (14) dagar från det att vi har tagit emot den defekta produkten från dig.

6.2. Ångerrätt: Eftersom våra produkter har en begränsad hållbarhetstid omfattas inte köp av våra produkter av den ångerrätt om fjorton (14) dagar som enligt svensk rätt som utgångspunkt gäller för konsumenters köp av produkter via internet.

 1. ANSVAR

7.1. Omfattningen av vårt ansvar: Om vi är förhindrade att leverera våra produkter eller i övrigt inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa Villkor på grund av ett hinder som ligger utanför vår rimliga kontroll och som vi inte skäligen kunnat förutse eller undvika, ska vi vara berättigade att skjuta upp fullgörandet under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder. Skulle fullgörandet skjutas upp med stöd av denna bestämmelse under en tid överstigande trettio (30) dagar, äger både du och vi rätt att häva köpet eller beställningen. I händelse av ett sådant hinder som beskrivs i denna punkt 7.1 ansvarar vi inte för skada eller förlust som kan uppstå till följd av att vi med anledning av hindret inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa Villkor.

7.2. Vi är inte ansvariga för affärsförluster: Vi levererar endast produkter för privat bruk till konsumenter. Om du använder produkterna för kommersiella ändamål såsom tex återförsäljning kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet (indirekta förluster/skador).

 1. ÖVRIGT

8.1. Överlåtelse av Villkoren: Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation eller bolag. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen per e-post via den e-postadress som du uppgivit i samband med din beställning om detta sker och vi kommer att se till att överlåtelsen inte kommer att påverka dina rättigheter enligt Villkoren.

8.2. Du behöver vårt medgivande för att överlåta dina rättigheter till någon annan: Du kan endast överlåta dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi har samtycket till detta skriftligen.

8.3. Om någon del av Villkoren anses ogiltig ska övriga delar av Villkoren fortsätta gälla: Om domstol eller behörig myndighet beslutar att någon del av dessa Villkor ska anses ogiltig ska detta inte innebära att Villkoren i sin helhet ska anses ogiltiga. Istället ska återstående delar av dessa Villkor att fortsätta gälla mellan Vont och kunden.

8.4. Tillämplig lag och tvistelösning: Dessa Villkor regleras av svensk lag och tvister till följd av dessa Villkor ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan oss. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol. Du som konsument har även en möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (se www.arn.se eller besök Kungsholmstorg 5, Stockholm). Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet. Du kan även välja att vända dig till EU-kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr).

 1. KONTAKT

9.1. Hur du kontaktar oss: För information om hur du kan kontakta oss, vänligen se sidan ”Kontakta oss” på Webbplatsen.

9.2. Hur vi kan kontakta dig: Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det per telefon eller per post/e-post till den postadress eller e-postadress som du har uppgett i samband med ditt köp eller din beställning.