Cookies

Denna webbplats använder cookies för att ge dig en bra användarupplevelse. Genom att använda Vont godkänner du vårt användande av cookies.

Genom att acceptera cookies samtycker jag till Vonts integritetspolicy och köpvillkor.

18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

logo

0

Varukorg (0)

Ingen produkt i varukorgen.

Totalt
£NaN+ £NaN Frakt

Spendera £NaN till för gratis frakt!

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver (tillsammans med våra Allmänna villkor, Försäljningsvillkor, Cookie Policy och alla andra dokument vi refererar till i denna Integritetspolicy eller i de nämnda villkoren) hur vi, VONT AB, kan komma att samla in, behandla och dela dina personuppgifter när du besöker www.vont.se (”Hemsidan”), kontaktar vår kundtjänst, registrerar dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev, köper våra produkter via Hemsidan eller om du deltar i någon aktivitet arrangerad av oss.

Vi värnar om att skydda och respektera din personliga integritet. Vänligen läs igenom detta dokument noga.

De specifika rättsliga grunderna för varje typ av behandling beskrivs nedan.

Vänligen se vår Cookie Policy om du vill ha detaljerad information om vilka typer av cookies vi använder på Hemsidan, för vilka syften vi använder varje cookie, hur du kan inaktivera och aktivera användningen av vissa cookies samt konsekvenserna av det.

Naturligtvis kan du besöka vår hemsida utan att använda cookies. Du kan inaktivera användningen av cookies på din dator genom att ändra webbläsarinställningarna för cookies. Proceduren för att inaktivera cookies kan nås regelbundet via “Hjälp” -funktionen i din Internet-webbläsare. Observera dock att dessa inställningar kan påverka den fullständiga tillgängligheten och funktionaliteten av vår webbplats.

Om du har några frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy kan du kontakta oss på support@vont.se

Eventuella ändringar som kan komma att göras av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida och, när så är lämpligt, meddelas dig via e-post.

Innehåll

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig? Verifiering av din ålder Hur behandlar vi dina personuppgifter? Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Var lagrar vi dina personuppgifter? Marknadsföring Överföring av dina personuppgifter Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter Dina rättigheter Ändringar av denna Integritetspolicy Hur du kontaktar oss Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig (“dina personuppgifter”):

information som du lämnar online via Hemsidan; namn, e-postadress, telefonnummer, inloggningsuppgifter, betalningsuppgifter såsom kort- eller kontonummer och varför du lämnat informationen (t.ex. vid beställning, när du skapar ett konto på Hemsidan, när du genomför ett köp på Hemsidan och/eller anger att du önskar motta nyhetsbrev från oss); all korrespondens du skickar till oss samt, om du har samtyckt till det, information som du lämnar när du kontaktar vår kundtjänst; information om dina besök på Hemsidan och de resurser du får tillgång till (vilka bland annat kan innehålla trafikdata och kommunikationsdata); information om beställningar du genomför via Hemsidan eller vid en aktivitet arrangerad av oss; information som du lämnar i kundundersökningar som utförs av, eller på uppdrag av, oss; information som du lämnar i samband med att du anmäler ditt deltagande till tävlingar/lotterier som arrangeras av oss; och bilder och videor på dig med stöd av ditt samtycke. Vi är medvetna om att dina personuppgifter kan vara konfidentiella och vi kommer att skydda din sekretess i enlighet med våra normala rutiner och lagkrav.

Vi samlar även automatiskt in information om hur besökare använder vår Hemsida genom att använda cookies och annan liknande teknologi. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookie Policy.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss någon information, men om du inte ger oss tillgång till viss nödvändig information kanske vi inte kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster. Om du till exempel inte tillhandahåller information som gör det möjligt för oss att verifiera din ålder kan vi kanske inte kommunicera med dig eller låta dig få tillgång till innehåll på Hemsidan. Se vidare nedan.

Verifiering av din ålder

Eftersom Hemsidan avser nikotinprodukter måste vi se till att användarna verifieras på Hemsidan och är 18 år eller äldre. Detsamma gäller för eventuella aktiviteter arrangerade av oss och för köp av produkter från Hemsidan. En misslyckad åldersverifiering innebär att du inte kan få tillgång till Hemsidan, genomföra köp av våra produkter och/eller att du i vissa fall inte kan delta i aktiviteter arrangerade av oss.

För åldersverifikationen vid beställning av produkter samlar vi in personnummer, förnamn, efternamn och telefonnummer (dessa uppgifter ges till bankapplikationen).

I vissa fall kan vi behöva be om ytterligare information för att verifiera din ålder. Om detta är nödvändigt kommer vi kontakta dig och förklara varför.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter på följande sätt:

för att säkerställa att Hemsidans innehåll presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt för dig; för att uppfylla våra skyldigheter som följer av det avtal som ingås med dig när du genomför ett köp av våra produkter på Hemsidan, såsom att genomföra fakturering/betalning och leverans av produkterna; för att svara på dina frågor och i övrigt hantera dina ärenden när du kontaktar vår kundtjänst samt, om du har samtyckt till det, använda inspelningar av dina samtal för att utveckla vår kundtjänst; för våra interna ändamål, såsom kvalitetskontroll, Hemsidans prestanda, systemadministration och utvärdering av användningen av Hemsidan i syfte att erbjuda dig förbättrade tjänster; för att meddela dig om ändringar i våra tjänster, ge dig information om produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara av intresse för dig och för att anpassa marknadsföring som vi skickar till dig (efter att vi inhämtat ditt samtycke); för att skapa rapporter för framtida marknadsföring, inklusive möjligheten att besvara frågeformulär som skickats av oss; för att med hjälp av kundundersökningar utvärdera och förbättra de produkter och tjänster som vi tillhandahåller; för att verifiera din ålder (för mer information, se avsnittet ovan); för att du ska kunna ta del av Hemsidans funktioner när så önskas; för att kunna skicka en kopia av det samtycke du lämnat i samband med en aktivitet arrangerad av oss; för att spara och publicera bilder och videor på dig på sociala medier (efter det att vi inhämtat ditt samtycke); och för att kunna hantera tävlingar/lotterier som du deltar i samt för att informera om vinnare i samband med sådana arrangemang. Vi kan komma att övervaka din användning av Hemsidan samt registrera din e-post, operativsystem och webbläsare av systemadministrativa skäl och för att rapportera aggregerad information till våra annonseringspartners. Information som vi rapporterar till våra annonseringspartners är sådan statistisk information om våra användares surfaktioner och mönster som inte kan användas för att identifiera en person.

Vi samlar in aggregerad statistik om besökare på Hemsidan och försäljnings- och trafikmönster. För att förtydliga identifierar sådan information inte användarna och vi använder inte sådan information för att bygga profiler av enskilda användare: informationen innehåller endast generaliserad information om användarna på Hemsidan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlats in, såvida vi inte gör bedömningen att lag eller annan författning kräver att vi lagrar dem (till exempel på grund av en förfrågan från en skattemyndighet eller i samband med eventuella förestående tvister). När det inte längre är nödvändigt att behålla dina personuppgifter kommer vi att radera de personuppgifter vi har om dig från våra system. Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning, dock längst 6 månader efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre. Detsamma gäller i samband med aktiviteter arrangerade av oss, om inte annat framgår av annan information om behandling av personuppgifter som lämnas i förhållande till den specifika aktiviteten.

Om du har skapat ett konto på Hemsidan kommer vi att spara nödvändiga personuppgifter för att hålla ditt konto aktivt så länge som du väljer att ha ett konto på Hemsidan. Du kan närsomhelst radera ditt konto genom att välja detta alternativ bland dina kontoinställningar på Hemsidan.

Om du har lämnat ditt samtycke till att motta nyhetsbrev från oss, behåller vi dina uppgifter fram tills dess att du drar tillbaka ditt samtycke. Härefter sparar vi enbart nödvändiga uppgifter så vi kan dokumentera att vi har haft ett samtycke från dig under 2 år.

Om du har lämnat ditt samtycke till att vi kan använda bilder och videor på dig kommer vi att spara bilderna och videorna så länge vi har ditt samtycke, men maximalt i 2 år.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

All dina personuppgifter som behandlas av oss lagras på våra säkra servrar. Alla åtgärder du utför på Hemsidan som är relaterade till ditt konto kommer att krypteras. Om du har ett användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter som ger dig åtkomst till vissa delar av Hemsidan får du inte låta någon annan använda dessa och du måste behandla dem som konfidentiella. Om du misstänker att någon annan har kännedom om dina inloggningsuppgifter måste du kontakta oss på support@vont.se så snart som möjligt.

Tyvärr är överföringen av information över Internet inte helt säker. Även om vi kommer att tillämpa våra normala förfaranden och följa legala krav för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för information som överförs till Hemsidan och all överföring sker därför på egen risk. När vi väl har fått dina personuppgifter kommer vi att tillämpa strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Hemsidan kan från tid till annan innehålla länkar till och från andra webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen notera att de bör ha sin egen integritetspolicy och att vi inte ansvarar för dessa webbplatser eller deras integritetspolicy. Vänligen kontrollera därför dessa webbplatsers integritetspolicys innan du ger dem tillgång till dina personuppgifter.

Marknadsföring

Vi kan komma att kontakta dig via e-post för marknadsföringsändamål endast om du har samtyckt till det eller om du har köpt någon av våra produkter från Hemsidan och i samband därmed inte motsatt dig att ta emot sådan marknadsföring. Vi kan även kontakta dig i marknadsföringssyfte via telefon/SMS om du inte tydligt har motsatt dig detta.

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter på detta sätt ska du inte lämna ditt samtycke till det och du kan även tydliggöra detta genom de valmöjligheter som du får när du genomför en beställning på Hemsidan. Du kan när som helst begära att vi slutar behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på support@vont.se. Du kan också avbryta eller avregistrera dig från att motta marknadsföring via e-post från oss genom att klicka på länken “Avprenumerera” längst ner i våra e-postmeddelanden.

Om du inte genomför ett köp på Hemsidan och inte har angett att du motsätter dig sådan marknadsföring kan vi komma att skicka påminnelser till dig angående din inneliggande beställning eller fråga varför du inte genomförde köpet så att vi på så vis ska kunna utveckla våra tjänster.

Överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter enligt nedan:

om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar (eftersom vi kan komma att dela dina uppgifter med den potentiella säljaren eller köparen); om vi eller väsentligen alla våra företagstillgångar förvärvas av en annan part, varvid dina personuppgifter kommer att vara en del av de överförda tillgångarna; med bolag i vår företagsgrupp, vilket innebär våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag; leverantörer av de betaltjänster som vi använder på Hemsidan för att möjliggöra köp av våra produkter; med affärspartners, agenturer, leverantörer (såsom leverantören av vår kundtjänst) och underentreprenörer för utförandet

av avtal som vi ingått med dem eller dig eller för att publicera din bild eller video på sociala medier (efter det att vi inhämtat ditt samtycke); och om vi måste dela dina personuppgifter för att efterleva lag eller annan författning, eller om vi måste tillämpa våra Allmänna villkor eller andra avtal eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller våra kunder etc. Detta kan innebära att information utbyts med andra företag och organisationer i syfte att bekämpa bedrägerier och minska kreditrisker. Vi kan komma att dela aggregerade statistikuppgifter om Hemsidans besökare med tredje part.

Vi kan komma att dela din e-postadress med utvalda tredje parter (som beskrivits ovan under rubriken ”Marknadsföring”), förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta när du genomfört din beställning.

Vi kommer inte att skicka någon personlig information som vi samlat in om dig på Hemsidan till sociala medier som du länkar till ditt konto, till exempel Facebook. Vi kommer inte dela information med sociala medier, såsom Instagram, Facebook och Youtube, om vi inte har fått ditt samtycke härtill. Vi samlar inte heller in någon personlig information om dig från dessa webbplatser.

VONT AB samlar inte avsiktligen in någon information om personer som är under 18 år. Om vi upptäcker att en person under 18 år har lämnat information kommer detta omedelbart att raderas från våra register.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Det finns olika rättsliga grunder som gör att vi kan behandla dina personuppgifter, nämligen:

Fullgörande av avtal – Användningen av dina personuppgifter kan vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Vi behöver till exempel behandla dina personuppgifter för att du ska kunna använda vissa delar av Hemsidan, samt för att vi ska kunna hantera och leverera din beställning av våra produkter från Hemsidan. Samtycke – Vi kommer förlita oss på ditt samtycke för att (i) använda teknisk information såsom cookiedata, lokaliseringsuppgifter och eventuella hälsorelaterade uppgifter som du tillhandahållit oss i enlighet med denna Integritetspolicy och vår Cookie Policy; (ii) i vissa fall skicka marknadsföring till dig eller dela dina uppgifter med andra organisationer i marknadsföringssyfte, (iii) publicera din bild eller video på sociala medier, och (iv) för att spela in ditt samtal med vår kundtjänst. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Intresseavvägning – Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter på de andra sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy, till exempel för att förbättra och anpassa våra produkter, tjänster och Hemsidan samt för att utföra vissa marknadsföringsaktiviteter.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan komma att fatta automatiserade beslut om dig baserat på din personliga information i följande situationer:

för att skicka personliga erbjudanden, rabatter eller rekommendationer till dig baserat på din webbplatshistorisk och annan information som du gett oss tillgång till; och för att verifiera din ålder när du försöker få tillgång till Hemsidan (se beskrivningen ovan för mer information).

Dina rättigheter

Du kan få tillgång till och uppdatera vissa delar av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

I enlighet med rättsliga krav och begränsningar har du ett antal rättigheter i förhållande till de uppgifter vi har om dig. Vi har angett dessa nedan.

Rätt att göra invändningar

Denna rätt ger dig möjligheten att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter när vi gör detta av följande anledningar:

för att det är i vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna (för mer information, se avsnittet ”Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter”); för att möjliggöra att vi kan utföra en uppgift av allmänt intresse eller för offentliga myndigheter; för att skicka direktmarknadsföring; eller för vetenskapliga, historiska, forskningsrelaterade eller statistiska ändamål.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för vissa specifika aktiviteter (till exempel marknadsföring) kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål, såvida vi inte anser att det finns en alternativ rättslig grund för vår fortsatta behandling av dina uppgifter för detta ändamål. Om så är fallet kommer vi att informera dig om detta.

Registrerades förfrågningar om tillgång

Du kan när som helst fråga oss om en kopia av den information som vi har om dig och begära att vi rättar, uppdaterar eller raderar sådan information. Om vi tillhandahåller dig informationen kommer vi inte att ta betalt för detta, såvida det inte är tillåtet enligt lag. Om du begär ytterligare kopior av informationen från oss kan vi komma att ta ut en skälig administrationsavgift. När vi har rätt att göra så kan vi komma att neka din förfrågan. Om vi nekar din förfrågan kommer vi alltid meddela dig anledningen till detta.

Rätt till radering

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Normalt föreligger denna rätt när:

Uppgifterna inte längre behövs; Du har återkallat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter och det inte finns någon annan giltig anledning för vår fortsatta behandling; Uppgifterna har behandlats olagligen; Det är nödvändigt att uppgifterna raderas för att vi ska kunna säkerställa efterlevnad av våra skyldigheter enligt lag; eller Du invänder mot behandlingen och vi kan inte påvisa tvingande berättigade skäl för vår fortsatta behandling. Vi får endast avslå din förfrågan om radering i begränsade fall och vi kommer då alltid att meddela dig vår anledning för avslag.

När vi bemöter giltiga förfrågningar om radering av data kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att radera relevant data.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, till exempel om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som vi har om dig eller om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Om vi har delat dina uppgifter med tredje part kommer vi meddela dem om begränsningen, såvida inte detta är omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning. Vi kommer naturligtvis meddela dig innan vi tar bort en begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Om vi har delat dessa personuppgifter med tredje part kommer vi meddela dem om rättelsen, såvida inte detta är omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning. Du har även rätt att begära information om de tredje parter som vi har delat med oss de felaktiga eller ofullständiga personuppgifterna till. När vi tror att det är skäligt att vi inte godkänner din förfrågan kommer vi förklara våra skäl för detta beslut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att överföra dina personuppgifter mellan tjänsteleverantörer. I praktiken innebär detta att du kan överföra de uppgifter vi har om dig till en annan tredje part. För att möjliggöra detta kommer vi att tillhandahålla dig din data i ett allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan överföra uppgifterna. Alternativt kan vi direkt föra över uppgifterna åt dig.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål hos din nationella tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan kontakta dem på följande sätt:

Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 Postadress: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm Om du önskar utöva någon av dina rättigheter eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter (i de fall samtycke är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter), vänligen kontakta oss genom att använda formuläret ”Kontakta oss” på vår Hemsida eller skriv till oss på adressen nedan. Vänligen notera att vi kan komma att behålla en kopia av din kommunikation med oss för att behandla ditt ärende.

Vänligen observera att vi kan komma att kräva ytterligare information från dig för att behandla ditt ärende.

Om du vill diskutera eller utöva dina rättigheter kan du maila till oss på support@vont.se.

Du kan avregistrera dig från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på länken ”Avprenumerera” längst ner i våra e-postmeddelanden.

Du har även rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter (eller överför dina personuppgifter till andra företag och organisationer) i marknadsföringssyfte. Du kan kryssa i relevant ruta i formulären när vi samlar in dina personuppgifter eller lämna in en separat begäran när som helst genom att kontakta oss på support@vont.se.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan när som helst komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy genom att skicka en uppdaterad version till dig via e-post eller genom att publicera en kopia av den uppdaterade Integritetspolicyn på Hemsidan. Eventuella ändringar träder i kraft 7 dagar efter datumet för vår e-post till dig eller från det datum då vi publicerat den uppdaterade Integritetspolicyn på Hemsidan, beroende på vilket som inträffar först.

Hur du kontaktar oss

Om du vill kontakta oss med frågor eller funderingar, vänligen besök vår Hemsida under ”Kontakta oss” eller maila oss på support@vont.se eller skriv till oss på

VONT AB
Org.nr: 559224-1649
106 31 Stockholm, Sweden
Tele: +46 8 600 09 05

7eleven.webpcirclek.webpfrendo.webpgulf.webphemmakvall.webpokq8.webpploq.webppreem.webppressbyran.webpshell.webpstl.webp